Separate publications (after 1922)

Войско песен (Dziesmu Karapulks)
Хлебников В. Войско песен (Dziesmu Karapulks) / предисл., сост. и коммент. Вяч. Вс. Иванова. –Рига:Лиесма, 1985. – 119 с. – (1000 строк) – 8000 экз. – Тексты парал. на латыш. и рус. яз.