Publications about the museum

Надежда на Париж
Рожкова Э. Надежда на Париж. [Выставка Гафура Мендагалиева в Доме-музее В. Хлебникова] // Горожанин. – 1994, 12 авг. – № 32. – С. 8.